water-treatment-section

Čistenie odpadových vôd je proces odstránenia kontaminantov z odpadovej vody.

Pridanie kyslíka do čistiacej nádrže výrazne zvýši regeneráciu a životnosť baktérií. Bez ohľadu na podmienky, aj vo veľmi teplom podnebí, alebo v letných mesiacoch, keď úroveň kyslíka je na minime a spotreba na maxime, aeróbne baktérie budú dostatočne ochránené.

Generátorom dodávaný stály prietok kyslíka je ideálny pre používanie v čistiacich nádobách odpadových vôd. Takto sa udržia prevádzkové náklady na minime!