Späť na zoznam produktov

Panely na rozvod plynov

Panel distribúcie kyslíka ovláda pneumatické ventily, ktoré regulujú
množstvo kyslíka na základe informácií zaslaných z riadiacej jednotky
systému. V záujme maximálnej bezpečnosti sa vyhýbame elektromagnetickým ventilom.
Konštrukcia panela je prispôsobená individuálnym požiadavkám. V prípade
výpadku elektrickej energie je možné prietok kyslíka nastaviť manuálne. Pneumatické
ventily sa otvárajú stlačeným vzduchom, takže je potrebné pripojenie na určitý zdroj vzduchu.