Späť na zoznam produktov

Kyslíkové kóny

Kyslíkové kóny sa používajú na zmiešavanie kyslíka a vody pri vstupe yásobnej vody pre ryby. Umiestňujú sa ako v uzavretých okruhoch, tak aj v prietokových systémoch rybníkov.
Voda je dodávaná do vnútra kužeľa cirkulačnými čerpadlami, kde sa mieša sa s kyslíkom privádzaným zo samostatnej nádoby. Tlak dodávaného kyslíka nesmie byť vyšší ako 2 bary a preto i tlak v kóne nepresahuje 2 bary.
Kontinuálnym prúdením kyslíka voda smeruje vertikálnym pohybom nahor až k základni kužeľa, kde sa zmiešavajú (metóda samonasýtenia), čím vzniká optimálne molekulárne okysličenie.

V ďalšom kroku sa okysličená voda presúva potrubím, občas i za pomoci systému obehových čerpadiel, do chovných bazénov.

V chove rýb sa kyslíkové kóny umiestňujú vedľa bazéna s rybami, ako aj vo vnútri bazéna, čo je v súlade so všeobecne uznávanou zásadou o skrátení času prenosu, ktorý znižuje spotrebu energie, a tým zlepšuje ekonomické ukazovatele chovu.

 

Prvky