Objavte efektívne a spoľahlivé riešenia výroby dusíka na mieste od spoločnosti Oxywise pre Vaše priemyselné procesy. Spoločnosť Oxywise vyvinula rad generátorov dusíka PSA, ktoré sú skonštruované tak, aby boli spoľahlivé, nákladovo efektívne a flexibilné. To znamená, že Vaše prevádzky sa môžu spoľahnúť na konzistentný tok dusíka, ktorý spĺňa Vaše konkrétne potreby na prietok, tlak a čistotu. Bez ohľadu na to, či pracujete v oblasti balenia potravín, farmácie, elektroniky alebo akejkoľvek inej oblasti, kde je dusík nutnosťou, naše jednotky sú vyrobené tak, aby presne zapadli do Vašich procesov a fungovali na najvyššej úrovni. S generátormi dusíka Oxywise si môžete užívať slobodu výroby dusíka presne tam, kde ho potrebujete, čím zaistíte, že Vaše podnikanie bude fungovať hladko a efektívne. Rozlúčte sa s tradičnými metódami zásobovania dusíkom a privítajte efektívnejšie riešenie, ktoré šetrí náklady a podporuje úspech Vašej spoločnosti.

Objavte naše produkty

 

 

Generátory dusíka poskytujú spoľahlivý a okamžitý zdroj dusíka, čím odstraňujú zložitý a nákladný proces riadenia a skladovania tradičných zásob dusíkového plynu. Výroba dusíka na prevádzke pomáha podnikom znížiť náklady spojené s nákupom, dodávkou a manipuláciou s dusíkom v jeho obvyklých formách. Navyše ponúka stálu dodávku, ktorá je nevyhnutná pre udržanie plynulého chodu prebiehajúcich výrobných procesov a predchádzanie akýmkoľvek prerušeniam.

Čo sú generátory dusíka? 

Generátory dusíka sú sofistikované stroje vyrobené na výrobu plynného dusíka tam, kde je to potrebné. To znamená, že podniky môžu preskočiť tradičné spôsoby získavania dusíka, ako je používanie nádrží alebo tekutého dusíka, ktoré často prinášajú vysoké náklady a problémy s riadením. Tieto systémy sú skvelé pri zachytávaní dusíka zo vzduchu okolo nás, čo je asi 78 % dusíka.

Hlavným prvkom v týchto generátoroch je proces známy ako adsorpcia striedavým tlakom (PSA). PSA funguje tak, že na ich oddelenie využíva to, ako sa plyny správajú pri rôznych tlakoch. Na začiatok sa vzduch stlačí, upraví a potom sa odošle do jednej z dvoch nádob absorbéra, ktoré sú naplnené uhlíkovým molekulovým sitom (CMS). CMS je špeciálne navrhnutý materiál tak, aby pohlcoval plyny, ktoré nechceme, ako napr. kyslík či oxid uhličitý, a zároveň umožňovali prúdenie dusíka. So zvyšujúcim sa tlakom CMS zachytáva tieto ďalšie plyny v stlačenom vzduchu, čo nám umožňuje zachytávať čistý dusík.

Efektívny generátor dusíka na mieste | Oxywise

Akonáhle je CMS nasýtené, tlak v nádobe sa zníži, čo umožní uvoľnenie zachytených plynov späť do ovzdušia, a tým sa CMS pripraví na ďalší cyklus. Súčasne systém zvyšuje tlak v druhej nádobe, čím sa udržiava nepretržitý výstup dusíka. Toto striedanie dvoch nádob zabezpečuje stálu dostupnosť dusíka.

Generátory dusíka: kľúčové výhody

Generátory dusíka na prevádzke ponúkajú kľúčové výhody pre priemyselné odvetvia, ktoré potrebujú stálu a spoľahlivú dodávku dusíka. Tieto jednotky sú vyrobené tak, aby slúžili rôznym požiadavkám rôznych použití a poskytovali celý rad výhod oproti tradičným metódam dodávania dusíka.

 • Efektívnosť nákladov: Používanie generátorov dusíka na mieste môže výrazne znížiť náklady spojené s obvyklým procesom nákupu dusíka. Spoločnosti môžu ušetriť na opakujúcich sa nákladoch na objednávanie, prepravu a manipuláciu s veľkými nádržami na dusík alebo tekutý dusík.
 • Úrovne čistoty: Technológia používaná v súčasných generátoroch dusíka dokáže produkovať dusík s úrovňami čistoty, ktoré sa pohybujú od 95 % do 99,9995 %. Táto flexibilita znamená, že spoločnosti môžu presne prispôsobiť čistotu dusíka ich procesným potrebám, či už ide o štandardnú výrobu alebo špecializované použitie.
 • Spoľahlivosť: Generátory dusíka ponúkajú stabilnú dodávku plynného dusíka bez prerušenia. To znižuje závislosť na externých dodávateľoch a odstraňuje obavy z nedostatku dusíka, ktorý je nevyhnutný na udržanie hladkého chodu výroby a predchádzanie nákladným prestávkam v prevádzke.
 • Škálovateľnosť a flexibilita: Generátory dusíka sú navrhnuté tak, aby boli prispôsobiteľné a škálovateľné. Môžu byť prispôsobené tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám prietoku, čistoty a tlaku. Keď sa podnik rozrastá alebo sa menia jeho požiadavky, dusíkové systémy možno upravovať alebo rozširovať tak, aby vyhovovali novej úrovni dopytu.

Tieto systémy prinášajú spoľahlivé riešenie, ktoré zaisťuje, že podniky majú dusík, ktorý potrebujú, keď ho potrebujú, bez komplikácií tradičných metód zásobovania. Vďaka výrobe dusíka na prevádzke sú spoločnosti dobre vybavené na udržanie efektívnej a neprerušovanej prevádzky.

Výber správneho riešenia na výrobu dusíka

Pri hľadaní generátora dusíka je dôležité zvážiť niekoľko dôležitých faktorov, ktoré ovplyvnia, ako dobre systém spĺňa vaše špecifické potreby. Tieto faktory zahŕňajú technické aspekty generátora a spôsob, akým bude fungovať vo Vašom prostredí.

 • Požiadavky na čistotu: Je dôležité poznať úroveň čistoty dusíka, ktorú Vaša aplikácia potrebuje. Tieto znalosti Vás privedú k generátoru dusíka, ktorý môže poskytnúť správnu kvalitu pre Váš produkt. Niektoré odvetvia, ako napríklad elektronika a farmaceutický priemysel, potrebujú veľmi vysokú úroveň čistoty, niekedy až nad 99,999 %.
 • Prietok: Musíte zistiť, koľko dusíka spotrebuje Vaša prevádzka. Toto množstvo sa zvyčajne udáva v kubických metroch za hodinu (m3/h) alebo litroch za minútu (LPM). Generátor, ktorý si vyberiete, by mal byť schopný uspokojiť Vaše priemerné potreby a tiež by mal byť občas schopný vyrovnať sa s vyššími požiadavkami bez toho, aby narušil Vašu prevádzku.
 • Potreba tlaku: V závislosti od použitia môžete potrebovať štandardný tlak alebo niečo vyššie. Napríklad rezanie laserom často vyžaduje väčší tlak. Rozhodnite sa, či potrebujete generátor, ktorý dokáže sám vytvoriť tlak v rozmedzí 5-9bar, alebo či budete potrebovať vyšší tlak a teda ďalšie kompresory alebo boostre, aby ste dosiahli požadovaný tlak.
 • Prevádzkové prostredie: Miesto, kde nastavíte generátor dusíka, môže výrazne ovplyvniť jeho výkon. Veci ako okolitá teplota, vlhkosť vo vzduchu a výška nad hladinou mora môžu ovplyvniť, ako dobre generátor funguje a ako dlho vydrží.
 • Dlhodobé náklady: Aj keď sú počiatočné náklady dôležité, nezabudnite myslieť na priebežné náklady na prevádzku a údržbu generátora dusíka. Pozrite sa, koľko energie spotrebuje, ako často bude potrebovať servis, kedy môže byť potrebná výmena dielov a kedykoľvek nemusí fungovať.

Zohľadnenie týchto bodov Vám pomôže nájsť generátor dusíka, ktorý dobre vyhovuje Vašim prevádzkam a je inteligentnou investíciou na dlhú trať

Výkonný laserový generátor plynu | Oxywise

Hlavné aplikácie Oxywise generátorov dusíka

Generátory dusíka zohrávajú kľúčovú úlohu v mnohých priemyselných odvetviach a poskytujú stabilnú dodávku dusíka, inertného plynu, ktorý je kritický pre rôzne procesy. Pozrime sa, ako rôzne sektory využívajú generátory dusíka na zlepšenie svojej prevádzky:

 • Potraviny a nápoje: V tomto odvetví je dusík rozhodujúci pre udržanie čerstvosti potravín a nápojov. Používa sa na vytlačenie kyslíka z obalov, čo pomáha chrániť predmety podliehajúce skaze pred skazením a predlžuje ich trvanlivosť.
 • Farmaceutické prípravky: Farmaceutický priemysel používa dusík na vytvorenie stabilného, ​​nereaktívneho prostredia počas výroby a balenia produktov. To pomáha zastaviť reakciu citlivých materiálov s kyslíkom, čo udrží produkty čisté a účinné po dlhšiu dobu.

 •  Výroba elektroniky: Pri výrobe elektroniky, ako sú polovodiče a malé súčiastky, je dusík životne dôležitý. Pomáha udržiavať čisté ovzdušie, ktoré zabraňuje reakcii dielov so vzduchom a ich poškodeniu, čo je nevyhnutné pre zachovanie kvality a funkcie elektronických zariadení.
 • Chemická výroba: Pri výrobe chemikálií je používanie dusíka na vytvorenie stabilného prostredia, známe ako inertizácia dusíkom, bežnou metódou na udržanie prchavých organických zlúčenín v bezpečí. Tento prístup pomáha predchádzať riziku požiaru alebo výbuchu, ku ktorému by mohlo dôjsť, ak by sa tieto zlúčeniny dostali do kontaktu s kyslíkom.
 •  Spracovanie kovov: Dusík je kľúčovým prvkom pri spracovaní kovov, najmä pri postupoch ako žíhanie a spekanie. Použitím dusíka na vytvorenie inertnej atmosféry sa zabráni nežiadúcim chemickým reakciám, ako je oxidácia. Je to dôležité, pretože takéto reakcie môžu oslabiť kovy alebo zmeniť ich vlastnosti pri vysokých teplotách.
 •  Rezanie laserom: Pri rezaní laserom sa ako štít na ochranu oblasti rezu používa dusík. To zabraňuje tomu, aby kov podliehal „modraniu“ a oxidácii, čo sú bežné problémy pri rezaní materiálov, ako je oceľ. Výsledkom je hladší rez, lepšia kvalita hrán a menšia potreba ďalších dokončovacích krokov.

 

Na záver, používanie generátorov dusíka je veľkým krokom vpred pri zlepšovaní fungovania podnikov. Tieto výkonné jednotky dávajú spoločnostiam možnosť vytvoriť si vlastné zásoby dusíka priamo vo svojich priestoroch, vyrobené tak, aby vyhovovali ich jedinečným potrebám. Podniky môžu touto cestou výrazne znížiť náklady, znížiť svoj vplyv na životné prostredie a mať stabilný zdroj dusíka, ktorý nie je ovplyvnený neistotou tradičných metód zásobovania.

Tieto generátory sú vysoko adaptabilné a dajú sa nastaviť tak, aby poskytovali presnú čistotu, prietok a tlak, ktoré rôzne úlohy vyžadujú. Je to nevyhnutné pre celý rad použití, od udržiavania čerstvosti potravín a nápojov až po pomoc pri komplexnej výrobe vo farmaceutickom a elektronickom sektore. Investície do generátorov dusíka prinášajú nielen zlepšenie každodennej prevádzky; znamená to tiež vybudovanie bezpečnejšieho, spoľahlivejšieho a škálovateľného pracovného prostredia.

Spoločnosť Oxywise sa zaviazala poskytovať vysokokvalitné riešenia na výrobu dusíka, ktoré poskytnú Vášmu podniku väčšiu kontrolu a istotu. Výber Oxywise znamená viac než len získanie produktu; ide o vytvorenie partnerstva, ktoré sa zameriava na úspech Vašej spoločnosti, poháňané mnohými výhodami výroby dusíka priamo na mieste. Posúvajte sa vpred pri zlepšovaní svojich obchodných operácií s našimi spoľahlivými, efektívnymi generátormi dusíka, ktoré sa prispôsobia Vašim potrebám a užívajte si dôveru, ktorá prichádza s bezpečným prísunom dusíka.