Kyslíkové generátory sú spoľahlivou a ekologickou možnosťou, ktorá ponúka významné prevádzkové a nákladové výhody v porovnaní s tradičnými zdrojmi kyslíka. Vďaka tomu sú nenahraditeľnou súčasťou pre široké spektrum použitia v priemysle a zdravotníctve. Oxywise je popredným poskytovateľom rôznych spoľahlivých a cenovo dostupných generátorov kyslíka PSA (Metóda adsorpcie striedavým tlakom). Sú navrhnuté tak, aby vyhovovali rôznym potrebám rôznych podnikov a priemyselných činností a pomohli Vám optimalizovať činnosti súvisiace s kyslíkom tým, že poskytujú vynikajúcu nákladovú efektívnosť, jednoduché použitie a spoľahlivosť.

Objavte náš sortiment

Čo sú generátory kyslíka?

Generátory kyslíka sú zariadenia, ktoré ponúkajú spoľahlivý a efektívny spôsob výroby kyslíka tam, kde je to potrebné. Využívajú stlačený vzduch, ktorý obsahuje približne 21 % kyslíka a 78 % dusíka, spolu s niektorými ďalšími plynmi. Tieto jednotky potom oddeľujú kyslík od ostatných plynov vo vzduchu.

Použitím tejto metódy sa ustupuje od starších spôsobov získavania kyslíka, ako je používanie fliaš alebo nádrží na tekutý kyslík, ktoré potrebujú pravidelné dopĺňanie a potrebujú dostatok priestoru. Generátory kyslíka sú vhodné najmä tam, kde je ťažké získať kyslík kvôli tomu, kde sa nachádzate (vzdialenené či nedostupné miesta), alebo kvôli vysokým cenám dodávaného kyslíka.

Základná technológia v našich generátoroch kyslíka sa nazýva Metóda adsorpcie striedavým tlakom (PSA). Využíva jedinečné vlastnosti plynov pod tlakom. Proces začína stláčaním vzduchu a jeho nasmerovaním do jednej z dvoch nádob naplnených molekulárnym sitom, ktoré zachytáva dusík, ale prepúšťa kyslík.

 

Efektívny generátor medicínskeho kyslíka na mieste | Oxywise

Ako tlak rastie, dusík sa zachytáva v molekulovom site a čistý plynný kyslík, ktorý sito neabsorbuje, sa odvádza do do zásobníka. Keď je sito naplnené dusíkom, tlak sa uvoľní a dusík sa vráti späť do vzduchu prostredníctvom výfuku. Súčasne je druhá nádrž vystavená tlaku. Tento cyklus pokračuje a zabezpečuje stály prísun kyslíka.

 

Generátory kyslíka: kľúčové výhody

Kyslíkové generátory, ktoré využívajú technológiu absorpcie striedavým tlakom (PSA) prinášajú niekoľko kľúčových výhod na výrobu kyslíka tam, kde sa používa:

 • Úspora nákladov: Výroba kyslíka na mieste znamená, že spoločnosti môžu výrazne ušetriť na nákladoch na dodávky, skladovanie a manipuláciu s bežným baleným alebo tekutým kyslíkom. Znižuje potrebu pravidelných dodávok kyslíka a priestor potrebný na jeho uskladnenie.
 • Vysoká čistota: Tieto generátory kyslíka PSA spoľahlivo vyrábajú takmer čistý kyslík s koncentráciou kyslíka v rozmedzí od 90 % do 95 %. Táto presná kontrola úrovní čistoty znamená, že dokážu splniť špecifické potreby kyslíka pre rôzne použitia s veľkou presnosťou.
 • Spoľahlivý a bezpečný: Schopnosť vyrábať kyslík nepretržite na mieste je mimoriadne dôležitá, najmä v odvetviach, ktoré sú vo veľkej miere závislé od kyslíka. Technológia PSA znižuje riziko nedostatku kyslíka. Znižuje tiež nebezpečenstvo, ktoré so sebou prináša manipulácia a skladovanie vysokotlakových kyslíkových fliaš.
 • Nastaviteľné podľa potrieb: PSA generátory kyslíka sú flexibilné a dajú sa prispôsobiť tak, aby produkovali správne množstvo potrebného kyslíka. Môžu upraviť prietok, čistotu a tlak tak, aby zodpovedali špecifickým požiadavkám prevádzky akejkoľvek veľkosti, od malých dielní až po veľké továrne. 

 

 

Výber správneho riešenia na zabezpečenie kyslíka

Pri hľadaní generátora kyslíka je dôležité starostlivo vybrať taký, ktorý vyhovuje Vašim potrebám. Zvážte tieto dôležité faktory:

 • Potreby čistoty: Požadovaná úroveň čistoty kyslíka sa môže značne líšiť v závislosti od účelu. Technológia PSA môže dosiahnuť čistotu až 95%. Identifikácia presnej čistoty, ktorú Váš proces potrebuje, je rozhodujúca pre najlepší výkon a splnenie priemyselných noriem.
 • Prietok: Kľúčové je vedieť, koľko kyslíka Vaša prevádzka spotrebuje. Výstup kyslíka sa zvyčajne meria v litroch za minútu alebo kubických metroch za hodinu. Budete chcieť generátor, ktorý nielen pokryje Vaše bežné používanie, ale dokáže zvládnuť aj akékoľvek prudké nárasty dopytu, aby Vaše procesy fungovali hladko.
 • Potreba tlaku: Niektoré použitia môžu vyžadovať kyslík pri určitých tlakoch. Uistite sa, že generátor môže dodávať kyslík pri tlaku, ktorý potrebujete, ktorý môže byť kdekoľvek od nízkeho (4-8 bar) po vysoký (150, 170, 200 bar), pomocou dodatočného zariadenia na zvýšenie tlaku.
 • Pracovné prostredie: Miesto, kde funguje kyslíkový systém, môže ovplyvniť jeho účinnosť a životnosť. Zvážte miestnu kvalitu vzduchu, teplotný rozsah a nadmorskú výšku, pretože tieto faktory môžu ovplyvniť výkon a životnosť stroja.
 • Celkové náklady: Nákupná cena je len jednou časťou nákladov. Mali by ste tiež premýšľať o dlhodobých nákladoch, ako je spotreba energie, pravidelná údržba a diely, ktoré možno bude potrebné časom vymeniť. To Vám poskytne úplný prehľad o nákladoch generátora počas jeho životnosti.

Efektívny kontajnerový generátor kyslíka | Oxywise

Aplikácie generátorov kyslíka Oxywise

Generátory kyslíka sú životne dôležité v mnohých oblastiach, pričom každý má špecifické požiadavky:

 • Zdravotná starostlivosť: V lekárskom prostredí tieto prístroje poskytujú nevyhnutný prísun kyslíka pacientom na izbách a na jednotkách intenzívnej starostlivosti (oxygenoterapia/doplnkový kyslík) a používajú sa aj počas anestézie.
 • Úprava vody: Sú kľúčové v generátoroch ozónu na čistenie vody, pomáhajú rozkladať škodlivé látky v pitnej vode, aj v odpadových vodách.
 • Chov rýb: Pri chove rýb sú generátory kyslíka kľúčové pre udržanie hladiny kyslíka vo vode, čo je nevyhnutné pre zdravie a rast rýb.
 • Baníctvo a metalurgia: Kyslík zvyšuje efektivitu ťažby a spracovania kovov tým, že urýchľuje chemické reakcie. To pomáha extrahovať kovy z rúd rýchlejšie a dôkladnejšie.
 • Výroba skla a keramiky: Pridávanie kyslíka do výrobného procesu môže výrazne zlepšiť prevádzku pecí pri výrobe skla a keramiky. To vedie k lepšej kvalite produktov a nižším emisiám.