Kyslík je využívaný najmä na stabilizáciu stavu zvierat počas chirurgických zákrokov

Inštalácie sa rozlišujú od malých kliník po veľké nemocnice. Typické systémy sú inštalované mimo nemocnice, kyslík je rozvodnou sieťou privádzaný do operačných miestností.

Relatívne novou metódou, ktorú zverolekári využívajú je kyslíková hyperbarická terapia. Táto metóda urýchľuje proces hojenia a zvyšuje účinnosť antibiotík ich lepším prenikaním do tkaniva.

PSA kyslíkový generátor je vynikajúcim zdrojom kyslíka pre veterinárne nemocnice, pretože umožňuje znížiť prevádzkové náklady a zabezpečuje stabilný prívod kyslíka tak, ako ho potrebujete.