ozone-section

Ozón (O3) je troj-atómová molekula kyslíka

Ozón je vysoko reaktívny, nedá skladovať a omnoho menej stabilný, ako kyslík (O2). V jeho molekulách je uložené veľké množstvo energie. Vzhľadom na fakt, že ozón je neskladovateľný, veľa systémov na generovanie ozónu používa nákladný zdroj kyslíka v podobe cylindrov.

Ak vlastníte ozónový generátor, alebo ste výrobca ozónových generátorov, vynikajúcim riešením pre Vás je vymeniť cylindre alebo nádoby s kvapalným kyslíkom za vlastný zdroj kyslíka v podobe kyslíkového generátora. Tento systém Vám poskytne nezávislosť na dodávateľovi a stabilný prietok kyslíka.

Ozón sa tvorí buď zo vzduchu alebo kyslíka. Avšak produkcia z kyslíka je oveľa menej energeticky náročná. Navyše, vyššie koncentrácie ozónu sa dajú dosiahnuť výlučne produkciou z kyslíka.

Ozón sa využíva v rôznych oblastiach:

  • Kúpele a plavárne
  • Ošetrenie zavlažovacej vody
  • Odstraňovanie pachu zo vzduchu
  • Skladovanie potravín
  • Ošetrenie pitnej vody
  • Priemyselné oxidačné procesy
  • Bieliace procesy

ozone-ir-section-v1-80