petrochemical-section

Vysúšanie potrubí a inertizácia

Nízky rosný bod dusíka (-50 °C) a skutočnosť, že dusík je inertný plyn, ho robí ideálnym pomocníkom pre udržanie dobrého technického stavu potrubí.  Dusík vytláča kyslík, spomaľuje oxidáciu a zabraňuje výbuchom.

Keďže potreba suchého dusíka v potrubí je kontinuálna, ideálnym riešením je stály tok generátora dusíka.