laser-cutting-section

Použitie vysokotlakového dusíka na rezanie laserom

Pri rezaní laserom lúč najskôr prenikne materiálom a dusík následne spôsobuje rýchle tvrdnutie v mieste rezu. Dusík má ochranný účinok, miesto rezu je chránené voči ‚modreniu‘ a oxidácii.

Výhody použitia dusíka

  • Chráni kov pred koróziou.
  • Nedochádza k oxidácii ocele.
  • Nevytvára sa žiadne dodatočné teplo.
  • Dosahuje sa vysoká kvalita (čisto rezaná) hrana.
  • Čistý rez uľahčuje zváranie a lakovanie alebo práškové lakovanie kovu.
  • Farba neopadáva z okrajov.

 

 

Využite službu nášho rezacieho centra, viac na: kovo.oxywise.com

laser-cutting-ir-section-v1-61