glass-industry-section

Kyslík v sklárstve hrá veľmi dôležitú úlohu a zväčša sa využíva na podporu horenia.

Prínosom je zníženie spotreby paliva vzhľadom na zvýšenú efektivitu pece, zvýšená teplota plameňa, znížené náklady na energie, znížené znečistenie časticami NOx alebo CO2, zvýšená kvalita produkovaného skla, atď. Tieto prínosy vytvárajú priestor na zvýšenie produkcie, čo je najčastejším motivačným faktorom pri rozhodnutí používať kyslík.