pharmaceutics-section

Dusík vo farmácii

Vo väčšine farmaceutických spoločností má dusík rôzne využitie. Taktiež i požiadavky na jeho čistotu sa pohybujú od 99,5 % do 99,9995 %. Vo farma priemysle sa dusík používa hlavne ako výplň pri balení liečiv, prípadne napúšťanie alebo rozprašovanie.