Medicínsky kyslík je pre pacientov veľa krát otázkou života a smrti.

Preto je spoľahlivý zdroj kyslíka v nemocniciach veľmi dôležitý.

Norma ISO 10083:2006 špecifikuje požiadavky na návrh a inštaláciu zásobovacích systémov s generátormi kyslíka používané v rozvodoch medicinálneho plynu, ktorý je v súlade s normou ISO 7396-1. Norma sa vzťahuje len na zásobovcie systémy, ktoré produkujú kyslíkom obohatený vzduch s koncentráciou najmenej 90 %. Európsky liekopis tiež uznáva kyslík (93 %) na lekárske použitie.

healthcare-section

Medicínsky kyslík je pre pacientov veľa krát otázkou života a smrti.

Preto je spoľahlivý zdroj kyslíka v nemocniciach veľmi dôležitý.

Norma ISO 10083:2006 špecifikuje požiadavky na návrh a inštaláciu zásobovacích systémov s generátormi kyslíka používané v rozvodoch medicinálneho plynu, ktorý je v súlade s normou ISO 7396-1. Norma sa vzťahuje len na zásobovcie systémy, ktoré produkujú kyslíkom obohatený vzduch s koncentráciou najmenej 90 %. Európsky liekopis tiež uznáva kyslík (93 %) na lekárske použitie.

Nemocnice

Medicínsky kyslík je zvyčajne distribuovaný nemocničnou rozvodnou sieťou. V prípade nemocníc bez takejto siete, môže byť kyslíkový generátor dodaný spolu s vysokotlakým kompresorom s plniacou stanicou, a nemocnica si môže plniť vlastné tlakové fľaše. Nemocnice môžu využívať plniace stanice ako záložné systémy, alebo na plnenie menších fliaš pre ambulancie a podobne.

OXYWISE má po celom svete viac ako 1000 inštalácií.

healthcare-ir-section-v1-36
healthcare-ir-section-v1-38

Hyperbarické komory

Kyslíkový generátor je elegantným zdrojom kyslíka pre hyperbarické komory.