Slovenské nemocnice s generátorom medicínskeho kyslíka OXYWISE

Do viacerých nemocníc na Slovensku sme dodali resp. v krátkom čase dodáme generátor medicínskeho kyslíka našej výroby.

  • Nemocnica Alexandra Wintera v Piešťanoch
  • Nemocnica s poliklinikou v Poprade
  • Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
  • Sanatórium Tatranská Kotlina
  • Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec

Hnacím faktorom investícií je zníženie nákladov a závislosti od štandardných dodávateľov kyslíka.


slovak-hospitals-get-medical-oxygen-generators-ir-section-v1-31

Naše generátory medicínskeho kyslíka sú registrované na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv.

Výrobník kyslíka je veľkou výhodou v „dobrých časoch“ – šetrí náklady, ale ešte väčšou v „zlých časoch“, keď dodávky tekutého kyslíka nie sú spoľahlivé alebo bezpečné.