Oxywise v Kambodži

Začiatkom decembra navštívil obchodník našej spoločnosti Kambodžu, kde sa zúčastnil viacerých miestnych udalostí.

Prvou bol prestížny charitatívny polmaratón, the Angkor Wat International Half Marathon, ktorý sa uskutočnil 4. decembra 2022 v Krong Siem Reap, Kambodža.


oxywise-in-cambodia-1

„Bežci z celého sveta sa zúčastnia našeho podujatia, aby podporili zákaz vyrábania a nehumánneho používania protipechotných mín. Štartovné a dobrovoľné príspevky podporujú nezávislosť obetí pozemných mín tým, že pomáhajú poskytovať protézy končatín, programy sociálnej reintegrácie. Zároveň sú prostredky použité aj na ďalšie relevantné a potrebné programy, ako je napr. vzdelávanie a prevencia HIV / AIDS.“ je uvedené v oficiálnom vyjadrení organizátorov.

„Tým, že sme sa zúčastnili tohto podujatia, chceli sme vyjadriť našu podporu danej veci,“ povedala Annelice Ea z Future Focus Solution, náš lokálny partner na trhu.

Zo Siem Reap do hlavného mesta Phnom Penh
Z polmaratónu sa potom celý tím presunul do hlavného mesta Kambodže, aby v nasledujúci deň mohol začať so spúšťaním dodaného kyslíkového systému v jednej z najväčších nemocníc.

Spúšťanie našej kontajnerizovanej jednotky sa uskutočnilo v nemocnici CENAT, Národné cetrum pre tuberkulózu a kontrolu malomocenstva v Phnom Penhe.


oxywise-in-cambodia-ir-section-v1-53

Dodaná kontajnerizovaná jednotka má kapacitu 69 m3/h pri čistote kyslíka 93%, ktorá je zároveň vybavená aj plniacou stanicou pre 10 fliaš, s kapacitou 21m3/h pri výstupnom tlaku 200bar. Prostredníctvom tejto jednotky má nemocnica možnosť priameho využitia kyslíka v existujúcich kyslíkových rozvodoch, ako aj plnenia kysíkových fliaš na ďalšiu distribúciu do odľahlejších častí nemocnice, kde sa rozvody nenachádzajú, prípadne ako zásobu v časoch vyššej spotreby.

Počas spúštania, technik našej spoločnosti zaškolil zamestnancov nemocnice, ako aj študentov biomedicíny, ktorí budú po ukončení štúdií pracovať v danej nemocnici. Po zaškolení, účastníci rozumeli základným princípom fungovania systému, každodenným procesom, ktoré je potrebné dodržiavať a všetci zúčastnení mali vedomosti ohľadne základného riešenia problémov, príp odstránania chýb.