OXYWISE ako súčasť celosvetovej spoločnosti Ingersoll Rand Inc.

Spoločnosť Ingersoll Rand Inc., celosvetový poskytovateľ riešení priemyselných riešení, dokončila kúpu spoločností Oxywise s.r.o. („Oxywise“) a Fraserwoods Fabrication and Machining Ltd (“Fraserwoods”). 

„Kúopu týchto spoločností posilňujeme kľúčové schopnosti našej spoločnosti a to nám poskytuje príležitosti na zvýšenie nášho potenciálu na rýchlo rastúcich, udržateľných koncových trhoch,“ povedal Vicente Reynal, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti Ingersoll Rand. „Sme nadšení, že môžeme privítať odborné znalosti a kvalitu, ktorými sú spoločnosti Oxywise a Fraserwoods známe na svojich trhoch.“

O Ingersoll Rand Inc.
Spoločnosť Ingersoll Rand Inc. (NYSE: IR), poháňaná podnikateľským duchom a vlastníckym zmýšľaním, je odhodlaná pomáhať zlepšovať život našich zamestnancov, zákazníkov a komunít. Zákazníci sa na nás spoliehajú pre našu technologickú dokonalosť v oblasti vytvárania zdrojov a priemyselných riešení vo viac ako 40 uznávaných značkách, kde naše výrobky a služby vynikajú v najzložitejších a najnáročnejších podmienkach. Naši zamestnanci rozvíjajú zákazníkov na celý život prostredníctvom každodenného úsilia o odbornosť, produktivitu a efektívnosť.

Celý tím je nadšený a v očakávaní, čo nám budúcnosť prinesie.


oxywise-becomes-a-part-of-ingersoll-rand-group-ir-section-v1-18