Oxywise na business fóre pre Latinskú Ameriku a Karibskú oblasť

12. septembra, 2023, sa konala na pôde Ministerstva zahraničných vecí a euróskych záležitostí prvé biznis fórum medzi Slovenskom a krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku.

Podujatie otvorila štátna tajomníčka MZVEZ a následne pár slov predniesol aj riaditeľ Odboru zahraničného obchodu SARIO. Obaja hovorili o možnostiach, ktoré sa otvárajú pre slovenské spoločnosti v regióne Latinskej Ameriky.


oxywise-at-the-first-slovak-latin-american-and-the-caribbean-business-forum-1

Po krátkej prestávke nasledovala panelová diskusia, zameraná na rôznorodé témy týkajúce sa možností spolupráce a vzájomného obchodu, napríklad ako kultúrne rozdiely krajín ovplyvňujú podnikanie, aké sú momentálne rozvíjajúce sa sektory daných krajín, možnosti pre zahraničných podnikateľov atď.


oxywise-at-the-first-slovak-latin-american-and-the-caribbean-business-forum-ir-section-v1-47

Pozvanie na toto fórum prijali vážení hostia, predstavitelia Brazílie, Argentíny, Chile, Kuby, Mexika a Kolumbie. 

Osobné stretnutia zástupcov firiem a predstaviteľov jednotlivých krajín

Dôležitou súčasťou biznis fóra boli rokovania slovenských spoločností so zahraničnými predstaviteľmi vyššie spomenutých krajín, ktoré nasledovali po panelovej diskusii. Obchodného fóra sa zúčastnilo 47 slovenských podnikateľských subjektov a zástupcovia veľvyslanectiev už spomínaných krajín Latinskej Ameriky.

Oxywise využila možnosť predstaviť spoločnosť a pozíciu na trhu v našom odvetví. Náš kolega detajlne vysvetlil ako sme v minulosti riešili situáciu nedostatku plynu v krajinách v danom regióne, čo vzbudilo veľkú pozornosť u všetkých zúčastnených.


oxywise-at-the-first-slovak-latin-american-and-the-caribbean-business-forum-ir-section-v1-49