Náš systém je navrhnutý pre vysoké okolité teploty a drsné prostredie.