Šalamúnové ostrovy, Ministerstvo zdravotníctva predstavilo nový systém výroby kyslíka

Nový systém výroby kyslíka bol uvedený do prevádzky v nemocnici National Referral Hospital (NRH) ministrom zdravotníctva Šalamúnových ostrovov za účasti zástupcov medzinárodnej zdravotníckej organizácie a Európskej Únie (EU), ktoré celý projekt finančne podporili.


ministry-of-health-presents-a-new-oxygen-plant-solomon-island-section

Dodaná jednotka na výrobu kyslíka dokáže vyrobiť cez 500,000 litrov medicínskeho kyslíka v priebehu 24 hodín, čím zabezpečí naplnenie celkovo 74ks (50L) kyslíkových fliaš. S takouto výrobnou kapacitou kyslíková jednotka je schopná poskytnúť kyslík nepretržite približne 25 pacientom v ťažkých stavoch, či s kritickým zápaľom pľúc. 


ministry-of-health-presents-a-new-oxygen-plant-solomon-island-ir-section-v1-149

Kyslíková jednotka pracuje na báze adsorpcie striedavým tlakom v nádobách, PSA technológia, pri ktorej za v molekulovom site zo stlačeného vzduchu oddeľujú molekuly plynov. Počas tohto procesu, technológia dokáže vyprodukovať kyslík s čistotou až 95%. Takáto čistota je akceptovaná celosvetovo pre medicínske účely.


ministry-of-health-presents-a-new-oxygen-plant-solomon-island-ir-section-v1-151

„Táto jednotka nám umožní ušetriť značné finančné prostredky, ktoré budú mocť byť použité na iné, životne dôležité medicínske pomôcky.“ povedal minister zdravotníctva Šalamúnoých ostrovov, Dr. Togamana

Všetci boli nadšení z novej jednotky v nemocnici National Referral Hospital, nainštalovanú a pripravenú na výrobu medicínskeho kyslíka pre všetkých obyvateľov Šalamúnových ostrovov.