Nástroje

Rosný bod

Čo to je rosný bod?

Rosný bod je teplota, pri ktorej vzduch pri konštantnom barometrickom tlaku už nie je schopný udržať vodnú paru a časť z nej skondenzuje do kvapalného skupenstva. Tento rosný bod sa takisto nazýva atmosferický rosný bod. V prípade, ak rosný bod dosiahne hodnotu teploty vzduchu, relatívna vlhkosť je 100%.

Rosný bod a správny chod PSA technológie

Správna teplota rosného bodu je dôležitá pre bezproblémový chod kyslíkového/dusíkového vyvíjača. Vysoký rosný bod môže spôsobiť vážne poškodenie molekulového sita. Ak vzduch na vstupe do vyvíjača obsahuje nadmerné množstvo vody, molekulové sito nie je schopné dostatočnej regenerácie a čistota výstupného plynu klesá. Pri dlhodobej prevádzke v takýchto podmienkach dochádza k závažnému poškodeniu molekulového sita a jeho následná výmena je nevyhnutná.

Závislosť rosného bodu na teplote vzduchu a vlhkosti vidíme na následujúcom grafe:

Následujúca aplikácia umožňuje výpočet rosného bodu pri rôznych podmienkach. Ďalej umožňuje dopočítať ostatné veličiny v prípade, ak je známy rosný bod. Vždy je nutné zadať tri zo štyroch hodnôt. Tlak musí byť známy vždy.

Celsius
Kelvin
FahrenheitTlakový rosný bod

Vzduch je stlačiteľný plyn a s rastúcim tlakom stúpa aj rosný bod. Presnejšie však nejde tak o tlak ako o objem. So stláčaním vzduchu sa redukuje jeho objem a tým pádom i schopnosť udržať vlhkosť. Keď to zhrnieme, tak so stúpajúcim tlakom a klesajúcim objemom rosný bod taktiež stúpa.

Práve z týchto dôvodov je použitie sušičky stlačeného vzduchu dôležité v chladných, alebo relatívne suchých prostrediach.

Príklad

Predpokladajme, prostredie so 100% vlhkosťou a okolitou teplotou 0°C.

Rosný bod okolitého vzduchu bude rovný taktiež 0°C, ale tlakový rosný bod pri tlaku 7 barA bude už presahovať 30°C!