Rosný bod

Hodnota rosného bodu stlačeného vzduchu je dôležitou informáciou pri každej inštalácii vyvíjača. Musíme ho brať do úvahy pri výpočte požiadaviek na výkon sušiča.

Použiť nástroj