carbon tower

Veža s aktívnym uhlím

Niekoré špecializované aplikácie v oblastiach farmácie, potravinárstve, elektrotechnike alebo v medicínskom prostredí vyžadujú, aby sa odstránili zvyškové olejové pary a pachy z prívodu stlačeného vzduchu. Veža s aktívnym uhlím je vhodným riešením.

Štandardné prvky

Stlačený vzduch prúdi cez vežu s aktívnym uhlím, ktoré adsorbuje olejové výpary a pachy

Nízka tlaková strata

Nádoby navrhnuté podľa PED 97/23/EC

Olejový indikátor s chráničkou

Filter prachových častíc

Máte záujem?

Kontaktujte nás