Plniaca rampa

Vysokotlaková plniaca rampa alebo plniaci rozdeľovač sa používa na plnenie fliaš plynmi pri tlaku do 450 barov.

Táto rampa je príkladom plniacej rampy vyrobenej na zákazku, ktorá obsahuje riadiaci systém, dva tlakomery, dva teplotné manometre a dva bezpečnostné ventily. Plniaci rozdelovač má 20 flexibilných hadíc na plnenie kyslíkových fliaš s rôznymi prípojkami. V tomto prípade ide o 10 prípojok CGA540 a 10 prípojok CGA870. Plniacia rampa je riadená ovládacím panelom, ktorý je vybavený bezpečnostným ventilom kyslíka, teplomerom, manometrom a tlakovým spínačom. Alarmy na tlakových a teplotných spínačoch blokujú prevádzku čerpadla kyslíka, pričom ho možno opäť spustiť, keď sú všetky podmienky v bezpečnej zóne.

Štandardné prvky

Vybavená všetkými nevyhnutnými schválenými bezpečnostnými ventilmi, manometrami a plniacimi hadicami

Plyny: kyslík a iné nekorozívne plyny

Rampa pre 4, 6, 8 alebo 10 tlakových fliaš ako štandard

Má plniacu a/alebo redukčnú funkciu

Ideálna ako druhý alebo núdzový zdroj kyslíku (automaticky doplní tlak v sieti v prípade poruchy primárneho zdroja)

Máte záujem?

Kontaktujte nás