Kompaktná plniaca stanica O4FS

O4FS compact je kyslíková plniaca stanica umiestnená na oceľovej platni s centrálnym napájaním umožmujúcim rýchle uvedenie do prevádzky. Zostava zahŕňa skrutkový kompresor, úpravu stlačeného vzduchu, kyslíkový vyvíjač, vzdušník a zásobník kyslíka, kyslíkový kompresor a plniacu rampu. Všetky komponenty sú zapojené ešte u nás v prevádzke, preto nie je potrebná žiadna zdĺhavá inštalácia. Plniaca kapacita zariadenia je 12.8 fliaš za den.

Vlastnosti

  • Prenosná, umiestnená na platni
  • Riešenie plug&play
  • Kompaktná
  • Automatický systém, plnenie sa zastaví, keď sa fľaše naplnia
  • Integrovaný senzor s priebežným analyzovaním čistoty O2 s funkciou alarmu
  • Hadicové pripojenie tlakových fliaš podľa požiadavky zákazníka

Popis procesu

Upravený stlačený vzduch vstupuje do aktívnej nádoby generátora (vyvíjača) a prechádza molekulovým sitom. Neželané plyny sa adsorbujú, zatiaľ čo kyslík prechádza do vyrovnávacej nádoby. Molekulové sito sa kompletne zregeneruje v dôsledku poklesu tlaku na atmosferickú úroveň a adsorbovavé plyny vychádzaju von cez výfukové potrubie. Kyslík z vyrovnávacej nádoby je tlačený kompresorom do plniacej rampy pod vysokým tlakom, kde sa plnia kyslíkové fľaše.

Technická špecifikácia

Plniaca kapacita:​3.2 Nm3/h
Čistota kyslíka:95% (medicínska čistota)
Plniaci tlak:150 bar
Teplota okolitého vzduchu:5°C – 45°C
Príkon:5700 W

 

Zariadenie umiestnite vo vnútri, v dostatočne vetranom priestore.

Aplikácie

Plniaca stanica O4FS compact je vhodné riešenie do miest, kde by inštalácia klasickej plniacej stanice bola obtiažna, resp. kde prenosnosť zariadenia je výhodou.

Príklady inštalácii