Kyslíkové kóny

Kyslíkové kóny predstavujú spôsob ako zvýšiť obsah kyslíka vo vode. Kóna sa umiestni medzi vodné čerpadlo a nádrž a prietok kónou vodu obohacuje o kyslík. Nasýtenie až 25 mg/l vody je možné dosiahnuť už pri tlaku 1 barG, vyššie nasýtenie sa dosiahne zvýšením tlaku vody. Takto vysokosaturovanú vodu kyslíkom je potrebné premiešať s vodou v nádrži tak, aby ste dosiahli potrebnú koncentráciu kyslika, ktorá vyhovuje Vašim požiadavkám.

Kyslíkové kóny sú zhotovené z nekorodujúceho skleného vlákna.