Dusíková plniaca stanica

Dusíkové plniace stanice sú určené na výrobu dusíka a jeho plnenie do tlakových fliaš ľubovoľnej veľkosti až do tlaku 300 bar. Plnenie na vyšší tlak je možné na základe bližšej špecifikácie. Systém dokáže plniť od 2 do 460 fliaš za deň. 

Zariadenie je plne automtické a je navrhnuté na nepretržitú prevádzku. Plniaca stanica môže slúžiť ako statický zásobník alebo ako stanica na plnenie jednotlivých fliaš, ktoré sú následne použité v odľahlých oblastiach.   

Vysokotlaký kompresor či booster zapína / vypína na základe špecifických požiadaviek zákazníka. Prevádzka je kontrolovaná operačným systémom a v prípade akejkoľvek odchýľky v nastavených parametroch, systém sa automaticky vypne. PLC displej zobrazuje prevádzkové dáta, informácie o servise a prípadné chyby.

Príklady inštalácii