Mobilná dusíková jednotka

Mobilná dusíková jednotka je systém generujúci dusík vstavaný v ISO kontajneri. Dusík sa získava zo stlačeného vzduchu metódou adsorbcie kolísaním tlakov (PSA). Systém stlačeného vzduchu ako aj systém separácie dusíka je integrovaný v kontajneri.

Vlastnosti

  • Mobilný (otvory pre vysokozdvižný vozík a rohové kocky pre žeriav)
  • Riešenie plug&play
  • Určený do vonkajšieho prostredia - kontajner je dobrou ochranou proti slnku a dažďu
  • Automatický štart a stop
  • Štandardný výstupný tlak 5barG (atm.); vyšší tlak na požiadavku

Jednotka môže byť vybavená systémom sledovania koncentrácie kyslíka v kontajneri a zvukovo-vizuálnou výstražnou signalizáciou.

Základná špecifikácia

Kapacita:2 do 300 Nm3/h
Koncentrácia:95% do 99.999% (10ppm)
Tlakový rosný bod:-50°C
Prevádzkové podmienky:-20°C do 40°C (50°C)
ISO kontajner:20ft. (10ft.)
Rozmery:6.1 x 2.5 x 2.6m (3.1 x 2.5 x 2.6m)
Spotreba el. energie:od 0.21 kW/m3 pri 95%
 od 0.32kW/m3 pri 99.5%
 od 0.72kW/m3 pri 99.999%

Jednotka určená do vysokých teplôt je vybavená izoláciou a klimatizáciou. Vonkajší náter kontajnera je prispôsobený drsnému prostrediu.

Mobilná dusíková jednotka je kompaktné riešenie vhodné do vonkajšieho prostredia. Môže byť umiestnená na streche budovy alebo v okolí miesta spotreby. Ak máte špecifické požiadavky, neváhajte nás kontaktovať a my Vám navrhneme to správne riešenie.

Mobilná dusíková jednotka sa uplatňuje v rôznych odvetviach ako inertný plyn v uhoľných baniach a petrochemickom priemysle alebo ako laserový rezací plyn.

Príklady inštalácii