Veža s aktívnym uhlím

Oxygen generator

Niekoré špecializované aplikácie v oblastiach farmácie, potravinárstve, elektrotechnike alebo v medicínskom prostredí vyžadujú, aby sa odstránili zvyškové olejové pary a pachy z prívodu stlačeného vzduchu. Veža s aktívnym uhlím je vhodným riešením.

Vlastnosti: 

  • Aktívne uhlie absorbuje olejové pachy a pary
  • Nízka tlaková strata
  • Nádoby navrhnuté podľa PED 97/23/EC
  • Olejový indikátor s chráničkou
  • Filter prachových častíc