Aplikácie | Dusík

Skladovanie horľavín

Dusík ako ideálny inertný plyn

Dusík je ideálnym inertným plynom na vyplnenie priestoru alebo vytláčanie vzduchu. Môže sa používať na vyplnenie voľného priestoru skladovacích nádrží, v ktorých sú umiestnené rôzne uhľovodíky alebo chemikálie. V neposlednom rade je využívaný aj na zníženie obsahu kyslíka na bezpečnú úroveň.

Súvisiace produkty