Aplikácie | Dusík

Rezanie laserom

Použitie vysokotlakového dusíka na rezanie laserom

Pri rezaní laserom lúč najskôr prenikne materiálom a dusík následne spôsobuje rýchle tvrdnutie v mieste rezu. Dusík má ochranný účinok, miesto rezu je chránené voči ‚modreniu‘ a oxidácii.

Výhody využitia dusíka

  • Dusík chráni kov pred koróziou.
  • Na kove sa neobjavuje oxidácia.
  • Použitím dusíka sa negeneruje ďalšie teplo.
  • Dosahujeme vysokokvalitný rez (čistý rez).
  • Čistý rez uľahčuje následný zvar, náter alebo poter kovu.
  • Neopadáva farba z hrán.

 

 

Využite službu nášho rezacieho centra, viac na: kovo.oxywise.com

Súvisiace produkty