Aplikácie | Dusík

Balenie potravín

Balenie potravín v ochrannej atmosfére

Trvanlivosť a čerstvosť potravín závisí od koncentrácie kyslíka v balení, pretože kyslík môže podporiť kvasenie a chemický rozklad.

Dusík je spoľahlivý, cenovo výhodný spôsob, ako odstrániť kyslík a vlhkosť. Dusíkové prostredie zabraňuje kazeniu, udržiava čerstvosť a chuť, výrazne zlepšuje skladovateľnosť. Použitím dusíka dávate zákazníkovi výrazne zlepšený produkt.

Balenie do dusíkovej atmosféry je tiež známe ako balenie do modifikovanej atmosféry (Modified Atmosphere Packaging – MAP). PSA dusíkové generátory sú vhodné na využívanie pri balení potravín, ako čistotou, tak aj množstvom produkovaného dusíka.

Zoznam potravín, pri balení ktorých sa využíva dusík:

  • Sušienky a pekárenské výrobky (lupienky, káva, oriešky, korenia, mliečny prášok, kakao)
  • Víno
  • Voda vo fľašiach
  • Oleje a tuky

Dusík sa používa na skladovanie ovocia a zeleniny v kontajneroch. Odstránením kyslíka z prostredia sa odstránia všetky aeróbne baktérie. Manipuláciou obsahu kyslíka v skladovacích kontajneroch je možné presne regulovať dozrievanie potravín.

Súvisiace produkty