Skladovanie horľavín

Dusík je ideálny inertný plyn pre pokrývanie a čistenie. Môže byť využitý pre naplnenie kontajnerov, v ktorých sú uložené rôzne hydrokarbóny a chemikálie, alebo použitý na zníženie množstva kyslíka na vyhovujúcu úroveň.