Svetová zdravotnícka organizácia a generátory OXYWISE

Pobočka Svetovej zdravotníckej organizácie na blízkom východe hľadala dodávateľa kyslíkových vyvíjačov pre nemocnice v Jemene. Vďaka dobrej práci nášho partnera v tomto regióne bola naša spoločnosť zvolená na ich dodávku. Pre jemenské nemocnice sme vyrobili 5 kusov nášho vyvíjača, model O35 s kapacitou viac ako 17 m3/h pri čistote kyslíka 93%. Okrem toho sme dodali pre jednu z najväčších nemocníc náš model O125 s kapacitou vyššou ako 16 m3/h. Svojim výkonom môže pokryť spotrebu 200 fliaš za deň.  

Náš jemenský partner vykonal inštaláciu a zaškolenie personálu v jednotlivých nemocniciach, čo umožnilo uľahčenie prevádzky operátorom v daných zariadeniach. 

Dodávka našich vyvíjačov pre Svetovú zdravotnícku organizáciu bolo pre našu spoločnosť potešením a poctou. Veľmi si toho vážime.