Aký je rozdiel medzi Nm3 and Sm3?

Nanešťastie Nm3 (normálny kubický meter) ani Sm3 (štandardný kubický meter) nie sú jednoznačne definované jednotky. Na presnú identifikáciu objemu plynu je potrebné poznať referenčné podmienky teploty a tlaku, pretože existujú viaceré verzie definícií normálneho a štandardného metra kubického.

Najčastejšie používané referenčné podmienky sú:

Normálny kubický meter (Nm3) - Teplota: 0 °C, Tlak: 1.01325 barA
Štandardný kubický meter (Sm3) - Teplota: 20 °C, Tlak: 1.01325 barA

barA: atmosferický tlak

Ako sa vypočíta Nm3 a Sm3 a v akom sú pomere?

Objem plynov sa mení s teplotou a tlakom, a tie sa preto nachádzajú aj v konverznom vzorci.

Výpočet Sm3 a Nm3:

V1/V2 = (P2xT1) / (P1xT2)
V1/V2 = (293.16x1.013) / (273.16x1.013) = 1.0732

Teplota sa udáva v K; 273.16 je teplota trojného bodu vody.

Interpretácia: Plyn o určitej hmotnosti zaberá pri normálnych podmienkach o 7.32% menší objem ako pri štandardných podmienkach. Môžeme preto povedať, že 1 Nm3 obsahuje o 7.32% viac plynu ako 1Sm3.

Prepočet na referenčné podmienky 15°C a 981mBar:

V1/V2 = (288.16x1.013) / (273.16x0.981) = 1.08932389

Pre úplnosť uvádzame aj porovannie na základe hmotnosti:

Kyslík:
1m3 (Teplota: 0 °C, Tlak: 1.01325 barA)  váži 1.43kg
1m3 (Teplota: 20 °C, Tlak: 1.01325 barA)  váži 1.33kg

Dusík:
1m3 (Teplota: 0 °C, Tlak: 1.01325 barA)  váži 1.25kg
1m3 (Teplota: 20 °C, Tlak: 1.01325 barA)  váži 1.16kg

Záver: Je veľmi dôležité vziať do úvahy horeuvedené fakty - hlavne pri projektovaní systému, resp. pri rozhodovani, pretože sa môžete dostať ľahko do omylu a zakúpiť systém s nižším prietokom ako naozaj očakávate.