Čo to je PSA a ako funguje?

Tlakové nádoby generátora sú naplnené molekulárnym sitom. Produkovaný plyn je oddelený zo vzduchu metódou PSA (Pressure Swing Adsorbtion - Adsorbcia kolísaním tlaku). Nežiadané molekuly sú adsorbované molekulárnym sitom počas tlakovania a odstránené z nádob počas výfukovej fázy. Molekulárne sito je plne regenerované na začiatku každého cyklu. Proces je opakovaný a je zabezpečená stála dodávka plynu.