Použitie kyslíka v procese zušľachťovania energetického plynu, Česká republika

Zaujímavá priemyselná aplikácia, v ktorej sme našli využitie vyvíjača kyslíka, sa realizovala v severomoravskom meste Ostrava.

Vyvíjač vyrába kyslík pre použitie v tzv. splynovači (deštruktore), v ktorom dochádza k zušľachteniu získaného pyrolýzneho plynu, aby sa získal plyn lepších vlastností.

Inštalovaný vyvíjač produkuje kyslík o koncentrácii 95% pri prietoku 8,2Nm3/h.

Vyvíjač je vybavený dotykovým displejom so senzorom koncentracie kyslíka, ktorý zabezpečuje jeho nepretržitú kontrolu.