Spolupráca v Mjanmarsku priniesla ďalšiu inštaláciu v Yangone

V januári 2012 bola nainštalovaná plnička kyslíkových fliaš v Yangonskej všeobecnej nemocnici (Pozn.: originálny názov Yangon General hospital). Táto nemocnica je hlavnou štátnou nemocnicou v Yangone, bývalom hlavnom meste Mjanmarska. Nemocnicu postavili v roku 1899 a po renovácii bola jej kapacita zvýšená na 1500 lôžok.

Yangonská všeobecná nemocnica je aj hlavnou fakultnou nemocnicou krajiny. Zdravotnícky personál slúžiaci v nemocnici je na čiastočný úväzok zamestnaný v pridruženej lekárskej univerzite.

Architektúra budovy je známa pre svoj viktoriánsky štýl.

Kyslíkový generátor je umiestnený v samostatnej budove. Nominálny prietok jednotky je 6,8 Nm3/h pri 95% koncentrácii kyslíka.

Naša dodávka zahŕňala dva vysokotlakové kompresory pre plnenie tlakových fliaš kyslíkom. Vysokotlakové vedenie bolo pripojené na už existujúcu plniacu rampu.

Plniaci výkon jednotky je 25,6 fliaš za deň.