Výroba kyslíka a dusíka PSA technológiou prináša viaceré výhody

Flexibilita

 • výroba kyslíku (resp. dusíku) v mieste spotreby
 • nezávislosť od nestabilných dodávok a rastúcich cien tradičných dodávateľov kyslíka

Úspora nákladov

 • nízke prevádzkové náklady
 • nízka spotreba energie
 • žiadna nadbytočná výroba
 • žiadne poplatky spojené s dodávkou a manipuláciou
 • rýchla návratnosť investície

Bezpečnosť a spoľahlivosť

 • kvalita kyslíku resp. dusíku sa neustále monitoruje prostredníctvom senzorov, v prípade poruchy dostanete chybové hlásanie
 • vyhýbate sa manipulácii s vysoko-natlačeným plynom vo fľaši
 • generátor vyhovuje najvyšším bezpečnostným štandardom v odvetví

Jednoduchá prevádzka

 • plne automatická výroba
 • minimálna údržba

Kvalita

 • osvedčený dizajn
 • kvalitné komponenty
 • vysoká čistota plynu