Slovenskí chovatelia rýb používajú kyslíkový generátor na okysličovanie vody.

Pre úspešný chov lososovitých rýb je nevyhnutné vo vode dodržiavať primeranú koncentráciu kyslíka. Hustota rýb, schopnosť prijímať potravu a odolnosť voči chorobám je v jej priamej závislosti. V prípade, že je koncentrácia kyslíka nízka, prejavuje sa to negatívne na produkcii rýb. Ak je koncentrácia nižšia ako 6 mg/l, ryby sú vystavené stresu z dôvodu nedostatku kyslíka, zvyšuje sa chorobnosť a úmrtnosť.

Slovenský rybársky zväz - RADA Žilina sa rozhodol vo svojom rybochovnom zariadení na chov lososovitých rýb na Slovianskej doline (okres Martin) investovať do kyslíkového generátora, ktorý produkuje kyslík priamo z okolitého vzduchu.

Zariadenie s prietokom 40 litrov za minútu bolo úspešne uvedené do prevádzky 8. júla 2010. Kyslík získaný z generátora sa rozpúšťa vo vode prostredníctvom kyslíkovej kóny.

Stredisko sa venuje hlavne chovu pstruha potočného, pstruha dúhového a lipňa. Vodná plocha dvoch zemných rybníkov a ôsmych betónových sádok nad obcou Valča v areáli rybochovného zariadenia je cca 400m2.

Kyslíková redukčná stanica slúži ako záložný zdroj v prípade výpadku elektrickej energie alebo v prípade výkonu pravidelnej údržby zariadenia.

Systém je taktiež vybavený akustickou a vizuálnou signalizáciou pre prípad poruchy. Alarm sa automaticky spustí zakaždým, keď klesne čistota kyslíka pod stanovenú hodnotu, keď je príliš nízky tlak v zásobníku, alebo vypadne zdroj elektrickej energie, resp. nastane iný nežiadúci stav.

Pán Kováčik, vedúci strediska Slovianska dolina povedal: „Pre úspešný chov pstruha je riadenie koncentrácie rozpusteného kyslíka vo vode nevyhnutné nielen z dôvodu prírastkov, ale aj zdravého a kvalitného mäsa."

Inžinier Krajč, vedúci odboru výroby zodpovedný za implementáciu projektu, sa rozhodoval medzi viacerými alternatívami dodávateľov kyslíka a nakoniec uprednostnil našu ponuku z nasledujúcich dôvodov:

„Už viac rokov, najmä počas letných mesiacov, sme zaznamenávali kapacitné problémy na našej farme s chovom lososovitých druhov rýb, najmä dosahovaním limitných hodnôt obsahu kyslíka, ktorý nezodpovedal požiadavkám chovaných násad. Preto sme sa rozhodli zefektívniť našu činnosť a nainštalovať zariadenie, ktoré by zlepšilo podmienky pre naše ryby. Časť technológie sme zakúpili vo Francúzsku ostávalo sa už len rozhodnúť, akým spôsobom zabezpečíme zdroj kyslíka. Pri prieskume trhu pripadali do úvahy dva základné zdroje. Mohli sme sa rozhodnúť medzi tekutým kyslíkom a kyslíkom získaným prostredníctvom generátora. Vtedy sme na internete narazili na firmu Oxywise z Piešťan, ktorá nám urobila, cenovú ponuku a predstavili nám túto technológiu na výrobu kyslíka. Oboznámila nás s výhodami a upozornila na nevýhody. Rozvinula sa širšia spolupráca a skončilo to tak, že sme v júli tohto roku nainštalovali generátor a postupne aj celú technológiu na našej farme a takto zlepšujeme našim rybám životné podmienky.

Technológia má niekoľko výhod oproti tekutému kyslíku a to sa nakoniec ukázalo na tejto farme ako rozhodujúce faktory, ktoré nás presvedčili. Na prvom mieste by som dal spoľahlivosť, ktorú nám garantoval dodávateľ a verím, že ju potvrdíme už čoskoro aj my. Dohodli sme pravidelné servisné prehliadky, čím zabezpečíme účinnosť a predĺžime životnosť zariadenia. Touto technológiou sa vybavujú aj niektoré nemocnice a tak sme o spoľahlivosti nepochybovali. Určite finančná návratnosť, ktorá prostredníctvom eurofondov z Operačného programu rybné hospodárstvo, nám pomôže zlepšiť ekonomiku tejto investície. V neposlednom rade je výhodou aj to, že máme možnosť popri stabilnej dodávke kyslíka aj plniť kyslíkové fľaše, ktoré využívame pri preprave rýb počas celého roka. No a priznám sa, osobne mám rád inovácie a to ,že sme na Slovensku prví, kto túto technológiu v chove rýb nainštaloval a začal využívať.“