Vyvíjač upevnený na platni, dodaný pre výskumný projekt technickej Univerzity v Brne

Vyvíjač kyslíka upevnený na platni bol dodaný pre výskumné účely VUT. (pozn. Vysoké účení technické v Brne) Táto univerzita má 110-ročnú tradíciu, patrí medzi najlepšie svetové univerzity podľa medzinárodných rankigov a ponúka súčasné špičkové vedecké a odborné znalosti v rôznych odboroch.

Zariadenie sa používa vo výskumných projektoch, hlavne v oblasti procesov spalovania s vyšším obsahom kyslíka.

Zdroj stlačeného vzduchu je umiestnený na jednej platni, vyvíjač a zásobník kyslíka na druhej. Výkon zariadenia je 15Nm3/h pri 95% čistote kyslíka.

Jednou z požiadaviek zákaznika bola možnosť jednoduchého presunu zariadenia po ukončení projektu na miesto iného projektu bez náročnej inštalácie.