Oxywise, sme hrdí na pomoc Írsku

OXYWISE prikladá ruku  k pomoci na ochránenie životov v Írsku.

Obdržali sme požiadavku na dodanie 8 kyslíkových generátorov na medicínske použitie čo najkratšom čase. Bude to expresná dodávka, nakoľko systémy je potrebné dodať a spustiť v priebehu niekoľkých týždňov, kedy odborníci v krajine očakávajú vyvrcholenie pandémie spojenej s Covid 19.

Dodané budú generátory, každý model O35 z našej série SEP s kapacitou 261 L/min medicínskeho kyslíka.

To predstavuje celkom 2,088 litorv kyslíka za minútu !!

Prisľúbili sme dodanie a prispôsobili sme naše kapacity tomu, aby sme to splnili. 

Sme pripravení podporiť aj Vás, ak nás potrebujete. 

Team @ Oxywise