Inštalácia generátora medicínskeho kyslíka v Thajsku, nemocnica Wattanapat v meste Trang.

Predčasom sme sa vrátili z inštalácie z nemocnice Wattanapat v meste Trang, kde sme zavádzali do prevádzky generátor medicínskeho kyslíka, model 017.

Miestna nemocnica je najlepšie vybavenou nemocnicou v okolí a naďalej v nej prebieha modernizácia a výstavba nových ambulancií.

Majiteľ súkromnej nemocnice, pán Vit Leelawat sa rozhodol pre kyslíkový generátor hlavne pre jeho ekonomickú výhodnosť, ktorú bez dlhého váhania uprednostnil pred nižšími vstupnými nákladmi iných riešení.

Výkon tohto modelu kyslíkového generátora je 16.8 Nm3/h. Generátor do rozvodu nemocnice dodáva medicínsky kyslík s čistotou 95% a tlakom 4barG.