Dusíkový vyvíjač určený pre letectvo od spoločnosti Oxywise

Oxywise dodal a vykonal spustenie systému na výrobu dusíka v Maďarsku pre spoločnosť zaoberajúcu sa údržbou a opravami leteckých strojov. Systém je využívaný na plnenie pneumatík a iné činnosti.

Spoločnosť je na trhu od roku 1994 a poskytuje kompletné spektrum služieb súvisiach s údržbou a servisom leteckej techniky a iných technicko-inžinierskych služieb.

oxygen generator on Grip Pacific

Tento nový systém vyprodukuje dusík s čistotou 97% a prietokom 22.8 m3/h. Jednotka je vybavená aj vysokotlakým kompresorom na naplnenie dusíkových fliaš. Celá zostava má nízku energetickú náročnosť. 

oxygen generator on Grip Pacific

Vďaka tejto inštalácii, spoločnosť je schopná rozšíriť svoje pôsobnosti a poskytnúť svojim zákazníkom lepší servis.