Dusíkový vyvíjač a spájkovací automat ERSA ECOSELECT. Obrázky z inštalácie v Poľsku.

Z dôvodu ochrany životného prostredia je v súčasnosti používanie spájok s obsahom olova obmedzené. Nevyhnuťou na bezolovnaté spájkovanie je plynný dusík. Nová cínová pasta pracuje pri vyšších teplotách, čo komplikuje spájkovací proces a spôsobuje oxidáciu, poškodenie povrchov, hromadenie spájky a ďalšie nedostatky. Vytvorenie inertného prostredia dusíkom znižuje oxidáciu, zlepšuje tuhosť spojov a stálosť zafarbenia, znížuje hromadenie spájky a znižuje chybovosť výrobku.

Poľský výrobca riadiacich jednotiek solárnych systémov SILVA Microelectronics sa rozhodol investovať do našeho dusíkového vyvíjača. Zariadenie bolo úspešne uvedené do prevádzky
9 Apríla, 2010.

Dusíkový vyvíjač, model N9 s priebežným analyzátorom čistoty dusíka, dodáva dusík v čistote minimálne 50ppm (resp. 99,995% s ohľadom na kyslík)

Dusíkový vyvíjač poskytuje dusík pre tento spájkovací automat ERSA ECOSELECT 350.

Pawel Rokicki, spoluvlastník spoločnosti Silva Microelectronics, s úsmevom povedal: “Doteraz sme používali dusík z tlakových fliaš a dusíkový vyvíjač nám umožnuje podstatne znížiť výdavky na plyn. Doba návratnosti tejto investície je menej ako rok” a dodal “je veľmi pohodlné vyrábať si dusík zo stlačeného vzduchu a hlavne vtedy, keď kompresor aj tak potrebujete.”