Dusíkový generátor zabudovaný v klimatizovanom kontajneri

Prevádzkové podmienky:-10°C to 52°C
Výkon generátora:20,5 Nm3/h at 95% N2 purity
Výstupný tlak N2:5 barG

Nakoľko podľa zadania odberateľa bola prevádzková teplota stanovená na -10°C až +52°C, bol dusíkový generátor nainštalovaný do 8 stopového klimatizovaného kontajnera, ktorého steny a strop boli odizolované 10 cm hrubou sklenou vatou.

Keďže sa bude kontajner používať v oblasti so zvýšenou prašnosťou (Sýria-púšť) a štandardná klimatizácia by mala veľmi obmedzenú životnosť, bola použitá vysokospoľahlivá klimatizácia, ktorá sa používa pri vojenských operáciach a spĺňa štandardy NATO.

Špeciálny rám klimatizácie bol navarený do steny kontajnera a vystužený oceľovou vzperou, čo umožňuje zasúvať klimatizáciu do vnútra kontajnera. Týmto pádom klimatizácia nevyčnieva z kontajnera počas transportu a samotný kontajner je možné prevážať vo vnútri štandardného 20 alebo 40 stopového transportného kontajnera.

Na mieste inštalácie zákazník k dispozícii stlačený vzduch má, preto nebolo nutné do kontajnera inštalovať kompresor ani sušič vzduchu. Stlačený vzduch sa do zásobníka vzduchu umiestneného v kontajneri privádza prostredníctvom technologických otvorov, odkiaľ si generátor čerpá vzduch podľa potreby. Dusíkový generátor oddelí dusík od kyslíka, ktorý sa kumuluje v dusíkovom zásobníku, odkiaľ si ho zákazník čerpá podľa potreby cez technologický otvor v kontajneri. Čistota dusíka sa priebežne analyzuje prostredníctvom senzora. V prípade, ak senzor vyhodnotí čistotu pod stanovenú úroveň, kontajner vyšle alarm do riadiaceho strediska. Senzor a potrubie v generátore bolo upravené tak, aby bolo možné analyzovať aj dusík z iného zdroja ako generátora.

Kontajner je možné premiestňovať aj pomocou vysokozdvižného vozíka.