Výroba dusíka pre rekuperátor energie odpadového tepla v Čechách

Zostava dusíkového generátora uvedená do prevádzky vo východočeskej spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou bielych a potlačených keramických substrátov.

Zariadenie pracuje s nominálnym prietokom 264 l/min a koncentráciou min. 97% (s ohľadom na kyslík), podľa požiadaviek zadávateľa projektu.

Dusík z generátora je potrubím vyvedený do rekuperačnej jednotky. Tu inertizuje prostredie a zabraňuje riziku výbuchu, keďže sú tu prítomné výbušné a horľavé plyny. Rekuperačná jednotka využíva odpadové teplo, ktoré vzniká pri sušení keramickej hmoty a znižuje tak energetické nároky procesu.

Pec na výpal keramiky.

Vzorka výrobkov, ktoré firma realizuje nielen v rámci Európy, ale aj exportuje do krajín Ázie a USA. Výrobky sa využívajú hlavne pre aplikácie v elektrotechnickom priemysle.