Nový kyslíkový generátor spustený v meste Marghita v Rumunsku

Kyslík získaný prostredníctvom kyslíkového generátora metódou kolísania tlakov má 95% koncentráciu a jeho výrobu upravuje ISO 10083 - Zásobovacie systémy s koncentrátormi kyslíka používané v rozvodoch medicinálneho plynu.
Kyslík z generátora je niekedy nesprávne konfrontovaný s požiadavkami liekopisu. Tieto požiadavky sú povinné pre štandardných dodávateľov kyslíka vo forme tlakových fliaš, resp. kvapalného kyslíka, avšak nie pre výrobu kyslíka prostredníctvom kyslíkového generátora.

Oxywise spustila nový kyslíkový generátor v nemocnici v meste Marghita v Rumunsku. Výkon tejto zostavy je 6.8Nm3/h pri 95% čistote.

Nemocnica v meste Marghita má 260 lôžok vrátane 3 operačných sál a 15 lôžok s intenzívnou starostlivosťou.

Náš servisný technik uviedol zariadenie do prevádzky. Zariadenie zapojil do systému rozvodu kyslíka, ktorého súčasťou je už existujúca rekukčná stanica tvoriaca rezervný zdroj kyslíka.