Balenie zemiakových lupienkov v ochrannom plyne, Česká republika

Každý, kto bol na nákupoch v supermarkete vie, že prírodné potraviny sú dnes balené v ochrannej atmosfére, aby sa zabránilo ich degradácii a zvýšila sa ich trvanlivosť. Ochranná atmosféra je dosiahnutá, ak je vzduch vytlačený dusíkom.

Výrobca zemiakových lupienkov v Kladne sa rozhodol investovať do našeho vyvýjača dusíka.

Nainštalovaný dusíkový vyvíjač prináša dusík o čistote 99,5% pri prietoku 8,2 Nm3/h.

Zariadenie má ovládací panel s dotykovým displejom a kyslíkovým senzorom, ktoré zabezpečuje nepretržité sledovanie čistoty.