Je to veľké, ale pekné a praktické

Vyrobená zostava obsahovala stredne veľký generátor z našej rady SEP. Pričom najväčší generátor z danej rady má prietok 73 m3/h a ak zoberieme do úvahy náš MultiSEP, ktorý môže dosiahnuť 365 m3/h, sú to drobci. Zostavený systém je však jeden z najväčších, ktoré sme inštalovali na spoločnú platňu. Merala takmer 5 metrov a šírku mala 2,2 metra, vážiac 4900 kg !

Zákazník požadoval Kyslíkový generátor na medicínske použitie spolu s plniacou stanicou. Táto mala plniť iba menší počet fliaš. Navrhli sme teda náš kyslíkový generátor, model O65 s čistotou kyslíka 95% a prietokom 30 m3/h, spolu s vysokotlaký kyslíkový kompressor, ktorý tlačil časť vyprodukovaného kyslíka do fliaš. Kapacitne môže naplniť 14 fliaš za deň. Využitie samozrejme závisí od konečnej spotreby zákazníka.