Inštalačné tipy

Tipy pre inštaláciu PSA generátora:

  • PSA generátor je interiérový prístroj. Neuchovávajte a ani ho nepoužívajte v bežných poveternostných podmienkach.
  • Prístroj by mal byť pripojený k uzemnenému zdroju.
  • Potrubie výfuku musí byť nainštalované tak, aby odpadový dusíkom/kyslíkom obohatený vzduch mohol byť bezpečne odvedený do vonkajšieho prostredia. Chybná inštalácia môže viezť k ohrozeniu životných podmienok v PSA miestnosti.
  • Ovládacie panely nemôžu byť vystavované priamemu svetlu, UV lúče znižujú životnosť displejov.
  • Zabezpečte dostatočný prístup čerstvému vzduchu okolo PSA jednotky.
  • Prispôsobte PSA miestnosť tak, aby bolo možné vykonávať údržbu a prípadné opravy na generátore.
  • V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok nás neváhajte kontaktovať.