Výroba a dávkovanie inertného plynu do taviacej pece na spracovanie zinkového odpadu

Oxywise bol konfrontovaný s úlohou dodať generátor inertného plynu vrátane dávkovacieho systému pre pec na tavenie zinkového odpadu v slovenskej spoločnosti Slovzink a.s., ktorá má viac ako 100-ročnú tradíciu vo výrobe zinku.

Prečo je inertný plyn potrebný pri liatí zinku? Dusík, je inertným plynom, pretože je pomerne stály a vykazuje velmi nízku schopnosť vytvárať chemické zlúčeniny. V procese tavenia bráni oxidácii zinku na povrchu taveniny, čo vedie k vyššiemu využitiu a lepšej kvalite.

Generátor inertného plynu produkuje dusík, ktorý sa využíva na automatické riadenie a regulovanie atmosféry v taviacej peci. Nominálna kapacita tohto zariadenia je 30Nm3/h pri 99.5% koncentrácii.

Dusík z nízkotlakového zásobníka sa tlakuje prostredníctvom dotláčacieho kompresora do dvoch 4000L zásobníkov pod tlakom 25bar. V nich sa vytvára zásoba nevyhnutná najmä vo fáze preplachovania pece na začiatku výrobného cyklu.

V taviacej peci sa dosahuje teplota až 800°C.

Dávkovací systém riadi atmosféru v peci. Pozostáva z kontrolného panelu, analyzátora kyslíka, dávkovacieho potrubia a výfukového ventilu. Interferenciu s operátorom zabezpečuje 10 palcový dotykový displej. Systém monitoruje tlak a obsah kyslíka v peci. Na základe vstupných hodnôt týchto veličín 5 pneumatických ventilov umiestnených na dávkovacom potrubí a výfukový ventil riadi prietok dusíka pecou.

Čerstvo liate ingoty majú jasný striebristý vzhľad, v pevnom stave sú šedo bielej farby.